WELCOME TO WWW.KENWELL.COM.CN |首  页|光谱仪器|色谱仪器|光谱谱库|技术文章|联系我们|
 
 
GPC-IR检测器
GPC用红外检测器,该检测器可以直接与GPC连用,实现GPC分离的红外在线检测。

 

 


Copyright(C) 2011 DALIAN KENWELL INSTRUMENTS CO., LTD.

辽ICP备 05009956